Soc. ekonomika a vzdelávanie 2014 - Zborník statí

Zborník sa nachádza na tomto odkaze.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária