EHP SK06-IV-02-001


Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
a
Sogn og Fjordane University College

Spolupracujú na spoločnom projekte:

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku


O projekte:
Cieľom projektu je rozvinúť perspektívnu aktívnu dlhodobú spoluprácu medzi oboma partnerskými vysokými školami v oblastiach pobytov študentov a vysokoškolských učiteľov, spoločných vedeckých záujmov, spoločných publikácií a článkov, workshopov a ďalších aktivít. Tematicky je projekt orientovaný na vybrané oblasti miestnej politiky rozvoja v Nórsku a na Slovensku. Najviac pozornosti sa bude venovať komparatívnemu výskumu v troch hlavných oblastiach: vytváraniu sietí a partnerstiev vo vidieckych oblastiach, monitorovaniu výkonov a finančnej situácie miestnych samospráv, lokálnym produkčným systémom orientovaným na biomasu vo vidieckych oblastiach.

Projektové aktivity:

Výmenné študijné pobyty VŠ študentov, doktorandov, spoločný výskum a publikácie.

Koordinátor projektu: Ing. Stanislav Kološta, PhD.     Zástupca koordinátora: Ing. Filip Flaška, PhD.

 

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

Článok_Študenti EF UMB na stáži v Nórsku.pdf (10. 3. 2016 9:59:47)
Regionalisti z KVEaRR EF UMB v Nórsku.pdf (10. 3. 2016 9:59:40)
Seminar 3 topic.pdf (15. 2. 2016 11:25:45)
Workshop 1 and 2 topic.pdf (15. 2. 2016 11:25:41)
Visit from UMB to SFUC October 2016.pdf (11. 11. 2015 10:55:39)
Otváracia konferencia Leták 2.1.1.pdf (11. 11. 2015 10:55:24)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav