Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Knižnica katedry

Odborná literatúra je k dispozícii k nahliadnutiu alebo vypožičaniu
v kancelárii č. 124 u Ing. Tomáša Gajdošíka, PhD.

Čiastková knižnica KCRaSS.xls (3. 11. 2015 9:22:20)
Knihy.xlsx (3. 11. 2015 9:22:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš