Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Prvé zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 o 10.00 hod.

 

 

Pozvánku s materiálmi na rokovanie vedeckej rady obdržia členovia vedeckej rady  najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 3. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela