Dôležité termíny

22. 3. 2021          Vypísanie tém dizertačných prác na AR 2021/2022 a ich schválenie            

 6. 4. 2021          Vyhlásenie prijímacieho konania na AR 2021/2022 a zverejnenie tém dizertačných prác 

11. 6. 2021          Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium v AR 2021/2022

30. 6. 2021          Riadny termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v AR 2021/2022

august 2021        Náhradný termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v AR 2021/2022

 

           


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2020 | Aktualizoval: Balážová Ingrid