Matematika a bankovníctvo (12.11.2015)

Prednášajúci: prof. RNDr. R. Zimka, CSc.

Téma: Matematika a bankovníctvo

Anotácia. Na príklade jednoduchého makroekonomického modelu bude ukázané, ako v období finančnej krízy môže manažment centrálnej banky usmerňovať vývoj úrokovej miery a očakávanej inflácie tak, aby sa znížilo nebezpečie deflačných tendencií.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor