Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2015

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Ekonómia
organizovalo

 

10. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Scientia Iuventa 2015


Konferencia sa konala 23. apríla 2015 (štvrtok) na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystric. Konferencia bola určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom v troch sekciách – cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, verejná ekonomika a služby. Výstupom z konferencie bol recenzovaný zborník vedeckých prác s prideleným ISBN.

Pred rokovaním v jednotlivých sekciách prebehlo vystúpenie v pléne, v ktorom vystúpil Mgr. Richard Ďurana, PhD. riaditeľ nezávislého think-tanku INESS a Ing. Martin Chren, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

Následne prebiehalo rokovanie v jednotlivých sekciách. Odborná komisia v jednotlivých sekciách pozostáva z osobnosti z akademickej obce, manažéra s niekoľkoročnou praxou a externého doktoranda, ktorý pôsobí v praxi.

Konferencie sa aktívne alebo pasívne zúčastnilo 77 účastníkov, ktorí spolu publikovali 64 príspevkov. Konferencie sa zúčastnili 8 zahraniční hostia (1 z Chorvátska, 2 z Českej republiky, 2 z Poľska, 3 z Maďarska) a 19 účastníkov z iných univerzít v rámci Slovenskej republiky.

 

Cestovný ruch
 • prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
 • Ing. Igor Donoval
 • Ing. Jaroslav Kubaľa
Verejná ekonomika a služby
 • doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
 • Ing. Martin Chren
 • Ing. Martina Draxlerová
Ekonomika a manažment podniku
 • prof. Ing. Viera Marková, PhD.
 • Ing. Monika Krištofíková
 • Ing. Miroslav Očenáš, MBA
Sekcia s rokovacím jazykom anglickým
 • doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 • doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
 • Dr. Tamás Kovács, PhD.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2016 | Aktualizoval: Petra Cisková