Medzinárodná vedecká konferencia 2015

Dňa 27. októbra 2015 sa na EF UMB konal 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy.

Odbornú garanciu nad konferenciou prevzala prof. Ing. Marta Orviská, PhD. Organizátorom podujatia bola Katedra financií a účtovníctva EF UMB.

Hlavným cieľom konferencie bolo podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy fiškálnych a menových aspektov finančnej stability a regulačného mechanizmu v meniacom sa ekonomickom prostredí krajín Európskej únie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v prostredí verejného a súkromného sektora ako zdroja udržateľného rastu v ďalšom období.

Tematické zameranie konferencie bolo rozdelené do troch okruhov:

A: Fiškálne a menové aspekty finančnej stability v EÚ

B: Inovácie a udržateľný rast

C: Vzdelávanie a výskum vo financiách.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ