Návšteva prof. Nijkampa na Slovensku

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=1142

Výskumné a inovačné centrum sa aktívne podieľalo na príprave a organizácii návštevy prof. Nijkampa na Ekonomicjek fakulte UMB. Prof. Nijkamp sa na pôde EF UMB predstavil so sériou atraktívnych prednášok a workshopom pre doktorandov. Absolvoval viaceré stretnutia s vedením fakulty a univerzity a niekoľko exkurzií.

 


Za obsah zodpovedá: Borseková Kamila | Aktualizoval: Borseková Kamila