2015 Štrbské Pleso

     Dňa 3.12.2015 sa 51 študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch z predmetu Prípadové štúdie z ekonomiky a manažmentu podnikov cestovného ruchu zúčastnilo na exkurzii na Štrbskom Plese pod vedením Ing. Zuzany Gajdošíkovej, PhD.
    Navštívili sme Wellness Hotel Borovica ****, kde nám jeho marketingová riaditeľka Adriana Žigová v kongresovej sále hotela stručne porozprávala o jeho manažmente a marketingu. Nasledovala diskusia, počas ktorej študenti kládli množstvo otázok súvisiacich s prevádzkou hotela a marketingom. Prednášku vhodne doplnila prehliadka izieb, reštaurácie a iných priestorov hotela.
     Ing. Lucia Dubielová, výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry nám následne porozprávala o fungovaní združenia, jeho filozofii, činnosti a aktivitách. Na základe doplňujúcich otázok od študentov ozrejmila princípy kooperatívneho manažmentu cieľového miesta Vysoké Tatry.
     Po krátkej prestávke na obed sme navštívili Hotel Crocus ****, kde nás jeho riaditeľ Ing. Miroslav Knižka, PhD. previedol priestormi hotela. Porozprával o netradičnom koncepte hotela, pretože ide o apartmánový hotel, kde jednotlivé apartmány majú rôznych majiteľov. Študentov tento jedinečný spôsob manažovania hotela, ktorý je akciovou spoločnosťou, zaujal a nadchol, o čom svedčal počet otázok položených v diskusii. Riaditeľ hotela následne prezentoval, ako hotel uskutočňuje marketingovú komunikáciu elektronickým marketingom, najnovšie trendy aj predpokladané smerovanie využitia informačných technológií v hotelierstve.
     Do Banskej Bystrice sme sa vrátili vo večerných hodinách. Každý študent vypracoval správu z exkurzie, kde zhodnotil získané informácie a poskytol odporúčania na zlepšenie manažmentu a marketingu navštívených podnikov cestovného ruchu, ktoré sme im následne distribuovali.
     Študenti hodnotili exkurziu pozitívne a považujú ju za veľmi prínosnú. Vyjadrili sa, že exkurzia nielen prehĺbila ich doterajšie teoretické vedomosti, ale mala vplyv aj na utuženie kolektívu. Rovnako považovali za pozitívne aj autentické stretnutia priamo v podnikoch cestovného ruchu a diskusie s odborníkmi z praxe, vďaka čomu si lepšie dokázali ozrejmiť naučené poznatky.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš