Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2016

15. 12. 2016Uplatnenie vedeckých postupov pri riešení manažérsky zameraných vedeckých otázok
12. 12. 2016V prvej línii - skúsenosti riaditeľa pobočky komerčnej banky
12. 12. 2016Vianočné trhy EF UMB 2016
9. 12. 2016Informačný deň a workshop k medzinárodným projektom EF UMB
7. 12. 2016Stretnutie o kratkodobých mobilitách pre doktorandov
30. 11. 2016Beánie Ekonomickej fakulty UMB
28. 11. 2016Ako úspešne riadiť projekty
23. 11. 2016Prednáška: "Občan ako klient štátu"
23. 11. 2016Rokovanie v práci manažéra: Zásady komunikácie so zamestnancami.
23. 11. 2016Informačné stretnuie pre záujemcov o ERASMUS+ na AR 2017/2018
21. 11. 2016Prednáška "Zatraktívnenie prihraničných regiónov SR a Maďarska z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a udržateľného rozvoja územia."
16. 11. 2016International Village
15. 11. 2016Mysli ako inovátor
14. 11. 2016Digitalizácia v manažmente – informačná a znalostná podpora pre rozhodovanie
14. 11. 2016Spoločnosť Kvety.sk a strategický marketing
10. 11. 2016Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
10. 11. 2016Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2015/2016 a Imatrikulácie študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica
9. 11. 2016Stavba a testovanie obchodných a investičných stratégií
9. 11. 2016Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
9. 11. 2016UNINFOS 2016
9. 11. 2016Prínos mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica
8. 11. 2016Čo ovplyvňuje podnikateľské zámery slovenskej mládeže vo vidieckych regiónoch?
8. 11. 201610. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"
7. 11. 2016Smart city – inteligentný prístup k rozvoju mesta
2. 11. 2016DESTINATION: CITY - POTENTIALS AND LIMITATIONSOF URBAN TOURISM
19. 10. 2016Podstata současného peněžního systému
17. 10. 2016Zaklady trhu & go-to-market model
12. 10. 2016Moja cesta
10. 10. 2016Medzinárodný študentký workshop: Vývoj cestovného ruchu na SR a v Poľsku
5. 10. 2016"Žijem svoj sen:sieťový marketing ako príležitosť.“
5. 10. 2016Manažment korporátneho rizika
5. 10. 2016Univerzitný deň kariéry 2016
4. 10. 2016Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela
29. 9. 2016Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií
26. 9. 2016Prijatie delegácie z Dongbei University of Finance & Economics z Číny
20. 9. 2016Tvorivé projekty v komerčnej banke
14. 9. 2016TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
31. 8. 2016Medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii"
29. 8. 2016Inteligentní ľudia v inteligentných mestách
1. 7. 2016EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
9. 6. 2016Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
7. 6. 2016Seminár "Kvantitatívne metódy v ekonómii"
6. 6. 2016Ekonomická fakulta UMB rodičom
19. 5. 2016Medzinárodná vedecká konferencia: Inovácie a podnikanie. Teória a prax.
18. 5. 2016Prednáška prof. Haralda Pechlanera: Selected Problems of Destination Management
17. 5. 2016Medzinárodný týždeň koučovania
12. 5. 2016Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Ekonomicko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny blahobyt”
3. 5. 2016Predstavenie obsahovej a vizuálnej identity "značky Slovensko"
2. 5. 2016Global experience of SMEs: What helps them grow & export
29. 4. 2016Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
28. 4. 2016Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
26. 4. 2016Investičné stratégie v dôchodkových fondoch VÚB GENERALI
21. 4. 2016Scientia Iuventa 2016
20. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Tourism in Cuba: A Curse or a Blessing?
19. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: New Tourism Regeneration Strategies in Mature Tourist Resorts
19. 4. 2016Ekonómovia v pohybe
18. 4. 2016Cesta študenta z lavíc EF UMB k riadeniu v medzinárodnej spoločnosti
18. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Costa Brava and Barcelona as Tourist Destinations
18. 4. 2016Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade - Matejovciach
14. 4. 2016Medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka UNIcert®III
14. 4. 2016Medzinárodný jazykový certifikát v nemčine - ÖSD
13. 4. 2016Právne služby v oblasti medzinárodného obchodu a obchodné podmienky INCOTERMS
13. 4. 2016Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Nach fünf im Urwald“
13. 4. 2016Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Die Farbe des Ozeans“
13. 4. 2016Zoznámte sa: Národný štipendijný program
12. 4. 2016Budovanie imidžu post-industrálnych miest ako súčasť marketingových stratégií
12. 4. 2016Mestské megaprojekty alebo malé podujatie pre občanov? Postavenie mestskej spoločnosti v marketingových stratégiách
12. 4. 2016Prednáška Dr. Marcina FELTYNOWSKEHO, Územné plánovanie a GIS ako súčasť marketingu územia
12. 4. 2016Marketingové aktivity OOCR Stredné Slovensko
7. 4. 2016Kurze Geschichte des österreichischen Weins / Krátky príbeh o rakúskom víne
7. 4. 2016Metody výběru vzorku v auditu
7. 4. 2016Študentská vedecká aktivita 2016
6. 4. 2016Projekt Index Podnikateľa ako nástroj na podporu a rozvoj transparetného podnikateľského prostredia na Slovensku
5. 4. 2016Personálny kontroling v praxi
5. 4. 2016Investičný deň s J&T bankou
4. 4. 2016Prednáška prof. Arvida Flagestada: Trends Important for Winter Sports Destinations
4. 4. 2016Prednáška prof. Arvida Flagestada: Destination Competitiveness and Vision
4. 4. 2016Efektívna tímová spolupráca
30. 3. 2016Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode
30. 3. 2016Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2016
23. 3. 2016Prednášky z Ústavu verejnej politiky FSEV UK
23. 3. 2016Vedecký seminár
22. 3. 2016Daňová politika v cestovnom ruchu
22. 3. 2016Plánovanie ľudských zdrojov vo výrobe s veľkou dynamikou výrobných kapacít
22. 3. 2016Radim Jančura - Ako sa stať zo študenta úspešným podnikateľom
18. 3. 2016Seminar Academica Turistica
17. 3. 2016Sociálne podnikanie v krajinách EÚ a SR
16. 3. 2016Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami v podmienkach EÚ
16. 3. 2016Prednáška Michala Valkoviča (Procter & Gamble): Základy trhu & Go-To-Market Model
14. 3. 2016Gastronómia - to nie sú len jedlá a nápoje
14. 3. 2016Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť
9. 3. 2016Ako si uloviť štipendium do zahraničia
8. 3. 2016Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Quality of Hotel Services
7. 3. 2016Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Sport Tourism - Aspects of Sponsorship in Sport. Racism, Intolerance - a Threat to Sport Tourism.
7. 3. 2016Komerčná banka – vzťah rizík a klientskych úrokových sadzieb
7. 3. 2016Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi
4. 3. 2016Prezentácia štúdia SZ ŠP v Reims-FR , stretnutie s absolventkou
2. 3. 2016Prečo je vzdelanie na okraji záujmu spoločnosti? (nevyhnutnosť zmeny z pohľadu ekonóma)
29. 2. 2016Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Cenová politika ako súčasť marketingu v cestovných kanceláriách.
24. 2. 2016Ako funguje Európska komisia - pohľad z vnútra
23. 2. 2016Prednáška spojená s diskusiou:" Idea univerzity a rozkol vied".
19. 2. 2016Seminar Academica Turistica
17. 2. 2016Workshop
17. 2. 2016Čo vás čaká a neminie? (V dôchodkovom systéme)
16. 2. 2016Podnikanie férovo a zodpovedne
15. 2. 2016SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV
12. 2. 2016Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
8. 2. 2016Uvítací deň ERASMUS+
3. 2. 2016Privítanie francúzskych študentov
13. 1. 2016Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
13. 1. 2016Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 1. 2016 | Aktualizoval: Divoková Ľuba