Úvod > Fakulta >

Kontakt

Ekonomická fakulta 
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 21 11, 446 61 11

GPS: 48.738708,19.137851 

Rozmiestnenie miestností a posluchární

Adresa fakturácie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Ekonomická fakulta
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:                           30232295
IČ DPH (VAT ID) :      SK 2021109211

Telefónny zoznam
EF UMB

Kontakty
UMB

 

 

Kde nás nájdete


Zväčšiť mapu

Hlavná budova, Tajovského 10


Zväčšiť mapu

Nová budova, Cesta na amfiteáter 1


Zväčšiť mapu


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 1. 12. 2022 | Aktualizoval: Administrátor