Úvod > Veda a výskum > Edičná činnosť > Iné publikácie >

Publikácie pre dištančné vzdelávanie

K dispozícii sú na referáte vydavateľskej činnosti: kancelária č.047, tel.048/4462143,
p. Jana Šípková

26 Názov: Sociálna psychológia
Autor: PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
ISBN 978-80-8083-388-6
Vydané: 2007
25 Názov: Dane podnikateľských subjektov
Autor: Ing. Eva Sopková

ISBN
80-8083-281-1
Vydané: 2006
24 Názov: Manažment kvality
Autor: doc. Ing. Ján Závadský, PhD.

ISBN
80-8083-277-3
Vydané: 2006
23 Názov: Logistika
Autor: doc. Ing. Ján Závadský, PhD.

ISBN
80-8083-278-1
Vydané: 2006
22 Názov: Ekonomika a manažment neziskových organizácií
Autor: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
ISBN 80-8083-250-1
Vydané: 2006
21 Názov: Zahranično-obchodné operácie v malých a stredných podnikoch
Autor: Ing. Silvia Mojžitová, PhD.

ISBN
80-8083-248-X
Vydané: 2006
20 Názov:Prípadové štúdie z finančnej analýzy
Autor: Ing. Vladimír Hiadlovský
ISBN
80-8083-200-5
Vydané: 2006
19 Názov: Zahraničný obchod podniku
Autor: Ing. Milan Hudec

ISBN
80-8083-054-1
Vydané: 2005
18 Názov: Informatika pre manažérov 1
Autor: Ing. Jolana Gubalová, RNDr. Miroslav Hužvár, Ing. Zuzana Rigová
ISBN
80-8083-158-0
Vydané: 2005
17 Názov: Podniková politika a stratégia
Autor: Ing. Vladimír Laššák
ISBN
80-8083-136-X
Vydané: 2005
16 Názov: Informatika pre manažérov 2
Autor: Ing. Mária Pomffyová, PhD.
ISBN
80-8083-138-6
Vydané: 2005
15 Názov: Komerčné právo
Autor: JUDr. Ing. Eva Hudecová, CSc.
ISBN
80-8083-135-1
Vydané: 2005
14 Názov: Malé a stredné podnikanie
Autor: prof. Ing. Viera Marková, PhD.

ISBN
80-8083-137-8
Vydané: 2005
13. Názov: International Business Development
Autori: Ing. Jozef Ďurian, Ing. Dagmar Kokavcová, PhD., Ing. Lena Theoulides, MBA.
ISBN 80-8083-052-5
Vydané: September 2005
12. Názov: Investičné riadenie v malých a stredných podnikoch
Autor: doc. Ing. Viera Marková, PhD.
ISBN
80-8083-071-1
Vydané: Apríl 2005
11. Názov: Manažérske účtovníctvo (Vybrané problémy)
Autor: Ing. Elena Bogyová, PhD.
ISBN 80-8083-072-X
Vydané: Marec 2005
10. Názov: Informatika 2
Autori: RNDr. Miroslav Hužvár, Ing. Zuzana Rigová, Ing. Leontína Striežovská, Ing. Viera Tomišivá
ISBN 80-8083-053-3
Vydané: Marec 2005
9. Názov: Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch
Autori: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
ISBN 80-8083-051-7
Vydané: Február 2005
8. Názov: Psychológia trhu
Autori: doc. PhDr. Milan Šulek CSc., Ing. PhDr. Richard Wolt
ISBN 80-8083-055-X
Vydané: Január 2005
7. Názov: Informatika 1
Autori: Ing. Jolana Gubalová, RNDr. Miroslav Hužvár, Ing. Zuzana Rigová
ISBN 80-8083-034-7
Vydané: December 2004
6. Názov: Finančný manažment
Autori: Ing. Miroslav Vinczeová - Ing. Vladimír Hiadlovský
ISBN 80-8083-027-4
Vydané: Október 2004
5. Názov: Informatika v marketingu
Autor: Ing. Peter Laco, PhD.
ISBN 80-8055-978-3
Vydané: Október 2004
4. Názov: Manažérska komunikácia
Autori: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., Ing. Mária Seková, PhD.
ISBN 80-8055-974-0
Vydané: September 2004
3. Názov: Európska únia
Autori: doc. PhDr. Jozef Horeháj, PhD., Ing. Mariana Považanová, PhD.
ISBN 80-8055-971-6
Vydané: September 2004
2. Názov: Spoločenský a diplomatický protokol
Autor: Ing. Peter Jahn
ISBN 80-8055-970-8
Vydané: September 2004
1. Názov: Dejiny ekonomických teórií
Autor: Ing. Eugen Valach, PhD.
ISBN 80-8055-972-4
Vydané: September 2004

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 1. 2016 | Aktualizoval: Administrátor