Úvod > Ponuka >

Študijné pobyty a stáže v zahraničí

V rámci vysokoškolského štúdia sa študenti majú možnosť zúčastniť rozličných študijných pobytov v zahraničí na partnerských univerzitách a v rámci viacerých ponúkaných výmenných programov.

Ako sa prihlásiť na program Erasmus +, ako postupovať, aké sú kritériá výberu, podmienky... to všetko nájdete na nasledujúcich stránkach.

V prípade otázok kontaktujte:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 30. 11. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana