Oznamy

Prezenčná metóda výučby naďalej pokračuje v mieste štúdia Poprad. 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana