Zo života na IMS

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky aktuality a zaujímavosti späté so životom na katedre Inštitútu manažérskych systémov v Poprade.

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana