2016 Jar v nemeckom jazyku

V rámci týždňa nemeckého jazyka pozývame všetkých záujemcov na nasledujúce podujatia:

07.04.2016 18:00 hod.
Krátky príbeh o rakúskom víne / Kurze Geschichte des österreichischen Weins
Po minuloročnej úspešnej prezentácii a ochutnávke nemeckých vín prinášame prezentáciu rakúskych vín z vinárskych oblastí Wachau, Mittelburgenland, Neusiedlersee, Südsteiermark a i.
Ako inak, s ich ochutnávkou! Prezentuje: Christian Schneider
Nach erfolgreicher Präsentation deutscher Weine im letzten Jahr widmen wir uns österreichischen Weinen aus den Weingebieten Wachau, Mittelburgenland, Neusiedlersee, Südsteiermark u.a.
Wie sonst als mit einer Verkostung! Präsentiert von: Christian Schneider

13.04.2016 17:00 a 19:00 hod.
Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie / Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion
(v pôvodnom znení s nemeckými titulkami / auf Deutsch mit deutschen Untertiteln)
17:00 hod.: „Nach fünf im Urwald“ (1995), Regie und Drehbuch: Hans-Christian Schmid
19:00 hod.: „Die Farbe des Ozeans“ (2010-2011), Buch und Regie: Maggie Peren

Miesto konania:
Farhof Art Club, Námestie Štefana Moyzesa 17, Banská Bystrica
Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore

Ponuka podujatí v rámci týždňa "Jar v nemeckom jazyku" (4. 4. 2016 14:29:19)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra