Diplomové práce

Študenti, ktorí chcú riešiť vlastnú tému DP, potrebujú predložiť formulár potvrdený podnikom na sekretariáte pracoviska do 31. 1. 2018.

Formulár na vlastnú tému záverečnej práce pre študentov.docx (28. 11. 2017 13:01:47)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia