Exkurzia v podniku Chemosvit, a. s.

Dňa 5.12.2018 sa študenti tretieho ročníka EF UMB Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade, v nadväznosti na obsah predmetu Operačný manažment, zúčastnili odbornej exkurzie v podniku Chemosvit, a.s. Študenti mali možnosť vidieť celý proces výroby a potlače fólií. Exkurzia začala v grafickom štúdiu, ktoré spracováva požiadavky zákazníkov a pripravuje návrhy konečného produktu. Nasledujúcim bodom bola výroba foriem pre hĺbkotlač a flexotlač. Exkurzia pokračovala ukážkou výroby fólií a v nadväzných výrobných halách aj potlačou fólií. Súčasťou samozrejme boli aj kontrolné pracoviská a sklad foriem. Prehliadku zakončili študenti diskusiou o globálnych problémoch súvisiacich s používaním plastov.

Exkurzia bola odborným doplnením vyučovacieho procesu, nakoľko si študenti mohli v praxi overiť platnosť teoretickým zákonitostí.

Touto cestou ďakujeme Ing. Alene Trabalkovej a Ing. Eve Žolnej za sprostredkovanie a organizáciu exkurzie a Bc. Jánovi Bajnokovi za odborný výklad a ochotu odpovedať na naše otázky


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia