Exkurzia v podniku Tatramat, a.s

Dňa 18. 04. 2016 sme sa so študentmi nášho pracoviska zúčastnili exkurzie v podniku Tatramat, a.s. , ktorý je lídrom vo výrobe ohrievačov vody (http://www.tatramat.com/sk). Študenti mali možnosť vidieť výrobný proces a dozvedieť sa viac o produktovom a marketingovom manažmente podniku. Ďakujeme zamestnancom podniku, ktorí si na nás našli čas a oboznámili našich študentov s tým, ako fungujú teoretické poznatky v praxi.

Excursion in Tatramat, a.s.

On 18th April 2016 together with the students of the Institute we organized an excursion into Tatramat, a.s. – the company which is the leader among in water heaters production companies http://www.tatramat.com/sk). The students could see a production process and get detailed information about company product and marketing management. We really thank you to company employees who spent time with us and showed our students how theoretical knowledge can be utilized in practice.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana