Medzinárodná vedecká konferencia AMSE

Od roku 1998 pravidelne organizovaná medzinárodná vedecká konferencia

Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii (Applications of Mathematics and Statistics in Economics)

v spolupráci s VŠE Praha a UE Wroclaw je zameraná na moderné matematické a štatistické metódy aplikovateľné pri riešení teoretických aj praktických ekonomických problémov.

Oficiálne www stránky konferncie sú: www.amse-conference.eu

Súhrnné informácie o ročníkoch 1998 - 2014.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor