Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Výsledky prijímacej skúšky - bakalárske štúdium

 

V priložených súboroch sú zverejnené výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 14. júna 2022, 15. júna 2022 a 16. júna 2022.

Výsledky sú zoradené podľa identifikačného čísla osoby.
Vo výsledkoch sú uvedené súhrnné body za test z cudzieho jazyka a ekonómie.

 

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 14-06-2022


Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 15-06-2022


Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 16-06-2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia