Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Výsledky prijímacej skúšky - bakalárske štúdium

 

V priložených súboroch sú zverejnené výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 11. júna 2019 a zo dňa 14. júna 2019.

Výsledky sú zoradené podľa identifikačného čísla osoby.
Vo výsledkoch sú uvedené body za test z cudzieho jazyka a ekonómie. Kompletne výsledky za prijímacie konanie (prijímacia skúška + výsledky zo strednej školy) budú zverejnené v pondelok 17. 6. 2019 po zasadnutí prijímacej komisie.

 

Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 11-06-2019


Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium zo dňa 14-06-2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia