Prednášajúci: prof. R. Zimka (14.6.2016)

Vážení kolegovia,

pozývam Vás na seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii, ktorý sa uskutoční v utorok 14. júna 2016 o 10:00 v učebni U2 na 2. poschodí novej budovy EF UMB.
 
Téma: MODELOVANIE FINANČNEJ NESTABILITY A MONETÁRNA STABILIZAČNÁ POLITIKA
 
Prednášajúci: Rudolf Zimka (spoločná práca s T. Asadom a M. Demetrianom)
 
Anotácia:
 
Ekonóm Minsky v svojich prácach (1975, 1982, 1986) naznačoval, že každá ekonomika s vyspelým finančným trhom je zákonite nestabilná. Mnohí ekonómovia s jeho názorom nesúhlasili. Prax ale Minského závery potvrdzuje a súčasne mení aj názory viacerých uznávaných ekonómov na túto problematiku (napríklad Krugman (2012) a ďalší). Skúmanie problematiky nestability ekonomík, ktoré sa v extrémnej forme prejavujú najmä krízami v oblasti finančnej, je preto stále aktuálne.
 
Asada zostavil v roku 2014 sériu troch dynamických makroekonomických modelov: dvoj-dimenzionálny model s pevnými cenami bez aktívnej makroekonomickej stabilizačnej politiky, štvor-dimenzionálny model s flexibilnými cenami a s monetárnou stabilizačnou politikou centrálnej banky a šesť-dimenzionálny model s flexibilnými cenami s monetárnou aj fiškálnou stabilizačnou politikou. Na seminári sa budeme podrobnejšie venovať modelu s monetárnou stabilizačnou politikou. Zaujímať nás budú predovšetkým otázky možného vzniku kríz a ich usmerňovania.
 
Poznámka. Problematika bude vysvetľovaná spôsobom, ktorý umožní aj neodborníkom pochopiť jej podstatu. Pre záujemcov o túto problematiku budú naznačené aj otvorené problémy v tejto oblasti.
 
 
Vopred ďakujem každému z adresátov za sprístupnenie tejto informácie ďalším potenciálnym záujemcom o aktuálne otázky dynamiky makroekonomických procesov. Všetci ste na seminári srdečne vítaní.
 
Miroslav Hužvár

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena