2014 Predvianočný večierok

Pri príležitosti zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2014 – 2015
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch pre seba a členov katedry predvianočný večierok s podtitulom
Cestovný ruch – prechádzka modrou záhradou“.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš