Medzinárodná vedecká konferencia 2016

Vážení kolegovia, priatelia, účastníci každoročných konferencií venovaných aktuálnym témam a politikám EÚ v kontexte európskej integrácie,

dovoľujeme si pozvať Vás na jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy", konaný dňa 8. novembra 2016 v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Cieľom tohto ročníka konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu  poznatkov na aktuálne témy investičných priorít Európskej únie s dopadom na ekonomický rast, rozvoj regiónov a podnikateľské prostredie krajín a vytváranie tvorivého prostredia pre inovácie vo verejnom a súkromnom sektore.

Rokovania v sekciách:

A. Investovanie v Európe

B. Investície a podpora inovácií v súkromnom a verejnom sektore

PROGRAM KONFERENCIE.pdf (7. 11. 2016 10:04:44)
ICDFA 2016 slovenská verzia pozvánky.pdf (7. 11. 2016 10:00:57)
ICDFA 2016 invitation (25. 10. 2016 11:53:07)
Pozvánka na konferenciu (20. 10. 2016 16:28:28)
Šablóna príspevku, Form of paper (19. 7. 2016 10:55:20)
Záväzná prihláška na konferenciu 2016 (19. 7. 2016 10:54:00)
Application form, conference 2016 (19. 7. 2016 10:53:17)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ