Úvod > Fakulta >

Dekanát

TAJOMNÍK FAKULTY
REHÁK  Vladimír, Ing.   

mail: vladimir.rehak[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 23


SEKRETARIÁT DEKANA FAKULTY
JANOŠKOVÁ  Darina, Bc.

mail: darina.janoskova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 22


REFERÁT MIEZD A ĽUDSKÝCH ZDROJOV
BOZOVÁ  Ivana, Ing.
mail: Ivana.Bozova@umb.sk
tel.: 048/446 21 24


ODDELENIE EKONOMICKÝCH ANALÝZ A KONTROLINGU
STYKOVÁ  Ingrid, Ing. 
- vedúca oddelenia
mail: ingrid.stykova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 28

BARTOŠÍKOVÁ  Lucia
mail: lucia.bartosikova2@umb.sk
tel.: 048/446 21 25

GREGOROVÁ  Žofia - pokladňa
mail: zofia.gregorova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 61

JURČÍKOVÁ  Mária
mail: maria.jurcikova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 33

ŠTEFUNKOVÁ  Ľubica, Ing.
mail: lubica.stefunkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 31


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A PREVÁDZKY
CHALACHANOVÁ  Monika, Bc.
- vedúca oddelenia
mail: monika.chalachanova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 26

DIŠKO  Ján
tel.: 048/446 21 46

DONOVAL  Pavol
mail: pavol.donoval[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 48

HUTYRA  Vladimír
mail: vladimir.hutyra[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 28

KROMKA  Andrej
tel.: 052/426 2331

KUNA  Josef 
mail: josef.kuna[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 27

NOSÁLOVÁ  Tatiana
mail: tatiana.nosalova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 64

ONDREJKOVÁ  Alena
mail: alena.ondrejkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 62
       048/446 21 29


ODDELENIE VÝPOČTOVEJ A DIDAKTICKEJ TECHNIKY
LUPTÁK  Pavol, Ing. 

mail: pavol.luptak[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 65

LICHÝ  Milan, Ing. - vedúci oddelenia
mail: milan.lichy[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 69

KINDL  Michal 
mail: michal.kindl[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 66


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing.
- vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 61 27

MATEJKOVÁ  Jana 
mail: jana.matejkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 32

NEMCOVÁ  Beáta, Ing.
mail: beata.nemcova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 33

SUPUKOVÁ  Monika, Ing. arch.
mail: monika.supukova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 24

TURANOVÁ Andrea
mail: andrea.turanova@umb.sk
tel.: 048/446 61 25


REFERÁT SPRÁVY AIS
KAPUSTÍKOVÁ  Ivana

mail: ivana.kapustikova[@]umb.sk
tel.: 048/446 62 13


REFERÁT MOBILÍT ŠTUDENTOV
PRAŠOVSKÁ  Jana, Mgr.

mail: jana.prasovska[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 97
fax: 048/446 20 01


REFERÁT VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
GAVALCOVÁ  Daniela

mail: daniela.gavalcova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 41

VOSKÁROVÁ  Denisa, Ing.
mail: denisa.voskarova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 79


REFERÁT MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
DOBROTOVÁ  Alena, Ing.

mail: alena.dobrotova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 55


REFERÁT VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI
TOKARSKA Gabriela, Ing., CSc.

mail: gabriela.tokarska[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 43


REFERÁT ROZVOJA A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU
TOMÁŠIKOVÁ
  Monika
mail: monika.tomasikova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 44

DIVOKOVÁ  Ľuba
mail: luba.divokova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 32

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 2. 5. 2019 | Aktualizoval: Bozová Ivana