Úvod > Fakulta >

Dekanát

TAJOMNÍČKA FAKULTY
STYKOVÁ  Ingrid, Ing.   

mail: ingrid.stykova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 28


SEKRETARIÁT DEKANA FAKULTY
JANOŠKOVÁ  Darina, Ing.

mail: darina.janoskova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 22


REFERÁT MIEZD A ĽUDSKÝCH ZDROJOV
BOZOVÁ  Ivana, Ing.
mail: Ivana.Bozova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 24


ODDELENIE EKONOMICKÝCH ANALÝZ A KONTROLINGU
ŠTEFUNKOVÁ  Ľubica, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lubica.stefunkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 31

MAJEROVÁ  Jana, Bc.
mail: jana.majerova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 61

ŠVECOVÁ  Nikoleta, Mgr.
mail: nikoleta.svecova@umb.sk
tel.: 048/446 21 25


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A PREVÁDZKY
CHALACHANOVÁ  Monika, Bc.
- vedúca oddelenia
mail: monika.chalachanova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 26

PARNIČAN Pavel, Mgr. - vedúci strediska prevádzky
mail: pavel.parnican[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 27

DIŠKO  Ján
mail: jan.disko[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 46

DONOVAL  Pavol
mail: pavol.donoval[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 48

SUPUKOVÁ Monika, Ing. arch.
mail: monika.supukova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 64

KLAČANOVÁ  Lenka
tel.: 048/446 21 29

 

ODDELENIE VÝPOČTOVEJ A DIDAKTICKEJ TECHNIKY
LUPTÁK  Pavol, Ing. 

mail: pavol.luptak[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 65

LICHÝ  Milan, Ing. - vedúci oddelenia
mail: milan.lichy[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 69

KINDL  Michal 
mail: michal.kindl[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 66


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing.
- vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 61 27

DOBROTOVÁ  Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 25

ĎURDINOVÁ  Jana
mail: jana.durdinova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 24

VÝLUPKOVÁ  Diana
mail: diana.vylupkova[@]umb.sk
tel.: 048/446 61 32


REFERÁT SPRÁVY AIS
KAPUSTÍKOVÁ  Ivana

mail: ivana.kapustikova[@]umb.sk
tel.: 048/446 62 13


REFERÁT VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
BALÁŽOVÁ  Ingrid, PhDr.

mail: ingrid.balazova[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 41

VOSKÁROVÁ  Denisa, Ing.
mail: denisa.voskarova[@]umb.sk
tel.: 048/446 67 22


REFERÁT VYDAVATEĽSKEJ ČINNOSTI
TOKARSKA Gabriela, Ing., CSc.

mail: gabriela.tokarska[@]umb.sk
tel.: 048/446 21 43


REFERÁT ROZVOJA A SPOLUPRÁCE S PRAXOU
TOMÁŠIKOVÁ
  Monika
mail: monika.tomasikova[@]umb.sk 
tel.: 048/446 21 44


REFERÁT MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU
ŠKOMBÁROVÁ  Mária, PhDr.

mail: maria.skombarova[@]umb.sk
tel.: 048/446 2155


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 19. 1. 2023 | Aktualizoval: Bozová Ivana