Podmienky prijatia na 3. stupeň

 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2022/2023

Options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023

Podrobnejšie informácie nájdete v podstránkach vľavo.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid