Informácie pre uchádzačov

V priložených súboroch nájdete:

- podrobné informácie k prijímaciemu konaniu pre uchádzačov o doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

- obsahové zameranie prijímacej skúšky z odborného anglického jazyka

- zoznam schválených školiteľov na EF UMB, ktorí môžu vypísať témy dizertačných prác na aktuálny akademický rok

- tlačivo prilhlášky na doktorandské štúdium

Školitelia - zoznam (nov.2018).pdf (5. 12. 2018 10:02:49)
Informácie pre uchádzačov 2019_20.pdf (15. 11. 2018 13:04:30)
ANGLICKÝ JAZYK - obsahové zameranie.pdf (8. 3. 2018 7:15:29)
Prihlaska_III_stupen.pdf (6. 10. 2016 10:12:09)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 12. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela