Informácie pre uchádzačov

PODROBNÉ INFORMÁCIE k prijímaciemu konaniu na AR 2021/2022

 

PRIHLÁŠKA na 3. stupeň - formulár

 

Zoznam schválených školiteľov, ktorí môžu vypísať témy dizertačných prác na aktuálny akademický rok TU

 

Ponuka tém dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium v AR 2021/2022 bude zverejnená po schválení v subkomisiách študijných programov (najneskôr 6. 4. 2021).

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela