Zoznam partnerských univerzít pre ERASMUS+

Zoznam partnerov pre ERASMUS + nájdete v priloženom súbore.

Venujte pozornosť aj vloženým poznámkam, obsahujú hodnotné rady a informácie pre výber vhodnej partnerskej školy.

Partnerske Univerzity pre ERASMUS plus.xlsx (20. 5. 2021 11:12:17)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana