Úvod > Fakulta >

Vedenie fakulty

Peter Krištofík 

Dekan
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
tel.: +421/48/446 21 21
viac informácií

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
tel.: + 421/48/446 21 40; + 421/48/446 27 24
viac informácií

Prodekan pre rozvoj a digitalizáciu
Ing. Michal Mešťan, PhD.
tel.: +421/48/446 63 21; +421/48/446 20 20
viac informácií

Mária Kanderová

Prodekanka pre pedagogickú činnosť
Ing. Mária Kanderová, PhD.
tel.: +421/48/446 66 18
viac informácií

Gabriela Kormancová

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi (Kormancová), PhD.
tel.: +421/48/446 21 78
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 30. 3. 2022 | Aktualizoval: Administrátor