Úvod > Fakulta >

Vedenie fakulty

Peter Krištofík 

Poverený vykonávaním funkcie dekana 
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
tel.: +421/48/446 21 21
viac informácií

Poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
tel.: + 421/48/446 21 40; + 421/48/446 27 24
viac informácií

Poverený vykonávaním funkcie prodekana pre rozvoj a digitalizáciu
Ing. Michal Mešťan, PhD.
tel.: +421/48/446 63 21; +421/48/446 20 20
viac informácií

Mária Kanderová

Poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre pedagogickú činnosť
Ing. Mária Kanderová, PhD.
tel.: +421/48/446 66 18
viac informácií

Gabriela Kormancová

Poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
​​​​​​​Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi (Kormancová), PhD.
tel.: +421/48/446 21 78
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 12. 1. 2023 | Aktualizoval: Mešťan Michal