Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

Termíny a usmernenie k realizácii BŠS 8/2020                                 Termíny a usmernenie k realizácii IŠS 8/2020
 

ZARADENIE študentov na BŠS 8/2020                                            ZARADENIE študentov na IŠS 8/2020

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 8. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia