Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

TERMÍNY konania BŠS v mesiaci jún 2022         


ZARADENIE študentov na BŠS - jún 2022                                                                                 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia