Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia