Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 12. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia