Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                  INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

ZARADENIE študentov na BŠS - jún 2019                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia