Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

                                                                                                      ZARADENIE študentov na IŠS - máj 2021

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 5. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia