Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                  INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 8. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia