Štátne skúšky

 

BAKALÁRSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA                                                    INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

 

                                                                                                       ZARADENIE študentov na IŠS - máj 2023
 

                                                                                                      TERMÍNY konania inžinierskej štátnej skúšky - máj 2023

            

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 5. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia