Medzinárodný jazykový certifikát TOEIC z AJ

 

Medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka je dôležitým predpokladom pre úspešného uchádzača o zamestnanie či štúdium v zahraničí.

Na našej univerzite sa nachádza akreditované testovacie centrum pre záujemcov o certifikát z anglického jazyka TOEIC. TOEIC je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý je aktívne propagovaný vo firemnom prostredí ako nástroj na meranie jazykových zručností budúcich aj súčasných zamestnancov.

Čo to znamená pre študentov UMB?

Záujemcovia o certifikát môžu získať bližšie informácie o skúške a certifikáte TOEIC, ako aj o možnostiach prípravy na ňu u kontaktných osôb na jednotlivých fakultách. Kontaktnou osobou na EF UMB je Mgr. Ľuba Kubišová, PhD., luba.kubisova@umb.sk.

Skúšku môžu študenti vykonať priamo na pôde UMB v termíne, na ktorom sa dohodne väčšina záujemcov o skúšku (min 3).

Viac informácií o skúške nájdete v priloženom súbore a na adrese https://www.ets.org/toeic/test_takers

 

Medzinárodný certifikát z AJ_TOEIC_2017.pdf (16. 3. 2017 13:56:45)
Medzinárodný jazykový certifikát TOEIC v AJ.pdf (8. 11. 2016 15:27:51)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra