Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia

Študijné oddelenie Ekonomickej fakulty UMB sídli v novej budove fakulty, Cesta na amfiteáter 1, 974 01  Banská Bystrica na prízemí.


ÚRADNÉ HODINY študijného oddelenia EF UMB

 

Vzory tlačív a žiadostí
 

Referentky študijného oddelenia:

HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB
študijné programy: PP_Man_D1n, PP_Man_E1n, EMP_E1n, PP_PMS_D2n, PP_PMS_E2n, EMMSP_E2n

ĎURDINOVÁ  Jana
mail: jana.durdinova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6124
kancelária č. 038 NB
študijné programy: BEM_D1n, EMP_D1n

VÝLUPKOVÁ Diana
mail: diana.vylupkova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6132
kancelária č. 039 NB
študijné programy: FBI_D1n, EMMSP_D2n, FBI_D2n

DOBROTOVÁ Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova@umb.sk
tel: +421 48 446 6125
kancelária č. 040 NB
študijné programy: CR_D1n, ERCR_D2n, VEM_D1n, EVS_D2n, FBIvAJ_D2n

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária KANDEROVÁ, PhD.
mail: maria.kanderova@umb.sk
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 1. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia