UPOZORNENIE študijného oddelenia

 

Vzhľadom k tomu, že cesta študenta do školy NEPATRÍ medzi výnimky,

na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie zákazu vychádzania,

žiadame študentov, aby kontaktovali študijné oddelenie výhradne mailom alebo telefonicky

a vyhli sa osobnej návšteve študijného oddelenia.


Ďakujeme za pochopenie


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 10. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia