Imatrikulácie prvákov

Vo štvrtok 09. 11. 2017 boli prváci Inštitútu manažérskych systémov imatrikulovaní za študentov nášho pracoviska. Všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana