Konferencia o ekonomickom rozmere slobody v PO

Dňa 22. 11. 2016 sa naši študenti zúčastnili konferencie o ekonomickom rozmere slobody v Prešove. V rámci programu vystúpil prof. Dr. Georg Milbradt s prednáškou o Nemeckom modeli sociálne spravodlivého trhového hospodárstva a Ing. Marcel Klimek s prednáškou o Aplikácii nemeckého modelu na Slovensku.

Conference about economic dimension of freedom in Prešov

On 22nd November 2016 our students participated in the conference about economic dimension of freedom in Prešov. There were two very interesting lectures included in the programme, one presented by prof. Dr. Georg Milbradt and concerning German model of socially fair market economy and the second one given by Ing. Marcel Klimek and concerning Application a German model in Slovakia.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana