Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

UPOZORNENIE študijného oddelenia

 

Upozorňujeme študentov a ostatné stránky, že v súvislosti s aktuálnymi protiepidemickými opatreniami

je ZAKÁZANÉ vstupovať študentom a verejnosti

do priestorov budov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

v období od 4. 1. 2021 do 24. 01. 2021.

 

Žiadame študentov a verejnosť, aby kontaktovali študijné oddelenie výhradne mailom. Mailové dotazy budú vybavované priebežne študijnými referentkami.

Telefonicky je možné kontaktovať študijné oddelenie v týždni od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 v čase od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. nasledovne:

18. 1. 2021 (pondelok) - p. J. Ďurdinová - tel. +421 48 446 6124

19. 1. 2021 (utorok) - p. J. Matejková - tel. +421 48 446 6132

20. 1. 2021 (streda) - p. A. Uhliariková - tel. +421 48 446 6125

21. 1. 2021 (štvrtok) - p. L. Horvátová - tel. +421 48 446 6127
 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 1. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia