Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

UPOZORNENIE študijného oddelenia

 

Žiadame študentov a verejnosť, aby kontaktovali študijné oddelenie výhradne mailom. Mailové dotazy budú vybavované priebežne študijnými referentkami.

 

Telefonicky je možné kontaktovať študijné oddelenie v čase od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. nasledovne:

pondelok - p. J. Ďurdinová - tel. +421 48 446 6124

streda - p. A. Dobrotová - tel. +421 48 446 6125

štvrtok - p. L. Horvátová - tel. +421 48 446 6127


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 5. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia