Absolventka IMS ocenená na Edwards 2016 v Brne

Dňa 30.11.2016 sa uskutočnilo odovzdávanie Ceny Edwards 2016 v Brne (http://cenaedwards.cz/). Išlo o súťaž o najinovatívnejšiu diplomovú prácu, ktorú organizovala firma Edwards so sídlom v Lutíne - známy výrobca vákuovej technológie. Ocenených bolo 6 diplomových prác v kategórii Technika a 6 v kategórii Ekonómia a podnikanie. V kategórii Ekonómia a podnikanie sa na 3. mieste umiestnila tohtoročná absolventka IMS Ing. Mária Vrábliková s diplomovou prácou "Inovácie ako konkurenčná výhoda rodinného podniku".

http://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/vzdelani/3776-spolecnost-edwards-usporadala-soutez-o-nejinovativnejsi-diplomovou-praci.html

IMS graduate awarded at Edwards 2016 in Brno

On 30th November 2016 Edwards 2016 was awarded in Brno (http://cenaedwards.cz/). It concerned a contest for the most innovative diploma work which was organized by the company Edwards located in Lutín – a well-known vacuum technology producer. Six diploma works were awarded in the category Technology and six in the category Economy and entrepreneurship. This year graduate Mária Vrábliková won the third place in the category Economy and entrepreneurship with her diploma work “Innovations as a competitive advantage of a family business”.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana