Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2017

12. 12. 2017Stretnutie zahraničných študentov s vedením Ekonomickej fakulty
12. 12. 2017Návšteva študentov Hotelovej akadémie z Nitry
6. 12. 2017Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii
6. 12. 2017doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci
5. 12. 2017Vianočné trhy EF UMB 2017
5. 12. 2017Stáže na Costa Brava - prezentácia
23. 11. 2017Podpora kariérneho rozvoja vysokoškolských študentov
22. 11. 2017Beánie Ekonomickej fakulty UMB
22. 11. 2017Letné školy v USA pre študentov Bc, stupňa
21. 11. 2017Kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie očami CEO a portfólio manažéra
20. 11. 2017Kaviareň s dekanom
15. 11. 2017Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov
13. 11. 2017Prezentácia Dr. Łukasza Arendta: Technical change and labour market polarisation
8. 11. 2017Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 11. 2017Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. 11 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne témy a politiky Európskej únie
6. 11. 2017Prezentácia doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD., Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges.
30. 10. 2017Manažérske fórum - téoria a prax
24. 10. 2017Politické cykly a výnosy na akciových trhoch
17. 10. 2017Univerzitný deň kariéry 2017
11. 10. 2017Koučovanie v praxi
10. 10. 2017Slovanská (Slovenská) heraldika
7. 10. 2017Stretnutie absolventov programu JOSZEF
3. 10. 2017Medzinárodná vedecká konferencia EKONOMICKÁ TEÓRIA A PRAX 2017 (ETAP 2017)
29. 9. 2017Seminar Academica Turistica
26. 9. 2017OKTÓBERFEST UMB
20. 9. 2017Engines of Urban and Regional Development, 6th Central European Conference in Regional Science
19. 9. 2017Dr. MECHTILD RÖSSLER - Kultúrne a prírodné dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť Heritage for Stronger Societies – výhody pre všetkých
13. 9. 2017TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
12. 9. 2017Globálne vzdelávanie na univerzitách
30. 6. 2017EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
21. 6. 2017Bioenergia a vidiecky rozvoj - Lorenzo Di Lucia, Imperial College London
12. 6. 2017Ekonomická fakulta UMB rodičom
7. 6. 2017Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
2. 6. 2017Stretnutie absolventov štúdia pri príležitosti vzniku odboru EMP
17. 5. 2017Slovensko diskutuje o EÚ
13. 5. 2017Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.
25. 4. 2017Krst knihy "Neplatená práca na Slovensku"
24. 4. 2017Význam zľavových portálov v cestovnom ruchu
20. 4. 2017Scientia Iuventa 2017
19. 4. 2017Deň jazykov na EF UMB
12. 4. 2017Právne služby a platby v medzinárodnom obchode.
12. 4. 2017Tvorba rozpočtov
11. 4. 2017Úroveň personálnej práce v spoločnosti Alfa Bio
11. 4. 20173. dôchodkový pilier – áno alebo nie?
11. 4. 2017Ing. Patrik Kajzar, Ph. D. - Česká republika a její turistické atraktivity
10. 4. 2017doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph. D. - Trendy v gastronomii
10. 4. 2017Neštandardné menové operácie
10. 4. 2017Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami
6. 4. 2017Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky - cesta k "zelenému" podnikaniu - Ing. Anita Gajarská SAŽP - OEMBD, Aktivity SAŽP - Ing. Jarmila Zajacová - SAŽP OEVV
6. 4. 2017Študentská vedecká aktivita 2017
5. 4. 2017Medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD
4. 4. 2017Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela - Hotel The Grand Vígľaš
4. 4. 2017Aprílové diskusie o mobilitách: "Nastav si svoj kompas"
4. 4. 2017Personálny kontroling
4. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Case Studies on Social Media in Tourism
3. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Tool for Knowledge Transfer in Tourism Destinations
3. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Source of Knowledge for Tourism Innovation
31. 3. 2017Exkurzia - Maďarsko Szentendre
29. 3. 2017Medzinárodná preprava. Právne služby v medzinárodnom obchode.
29. 3. 2017Prednáška "Nápad premenený na úspech" - hosť Mgr. Peter Nižňanský
28. 3. 2017Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., Finančné riaditeľstvo SR
27. 3. 2017Komerčná banka – vzťah rizík a klienstkych úrokových sadzieb
27. 3. 2017Marketing v bankovej inštitúcii
23. 3. 2017Projektový deň EF UMB
23. 3. 2017Študenti-Podniky-Univerzity
22. 3. 2017Ekonomatograf: Rogue Trader
21. 3. 2017Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment horského hotela
21. 3. 2017Starostlivosť o zamestnancov
20. 3. 2017Horehronie z pohľadu destinačného manažmentu
20. 3. 2017Ing. Viktória Bieliková - Aktuálne problémy cestovných kancelárií
20. 3. 2017Ing. Roman Švec, Ph. D. - Gurmánský cestovní ruch
16. 3. 2017Beseda so zástupcami najväčšieho slovenského online kníhkupectva Martinus
15. 3. 2017Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva.
15. 3. 2017Prezentácia frankofónneho štúdia de L´ldrac Business School
14. 3. 2017Hodnotenie zamestnancov v podniku
14. 3. 2017Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťového hotela
13. 3. 2017Manažment kľúčových zákazníkov v praxi
13. 3. 2017Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime
10. 3. 2017Stretnutie s ukrajinskými študentmi
10. 3. 2017Seminar Academica Turistica
9. 3. 2017Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou
9. 3. 2017Otvorenie detského centra "Trpaslík.“
8. 3. 2017Banskobystrický okrášľovací spolok. Dobrovoľnícke aktivity v meste Banská Bystrica.Ako pomáha skrášľovanie mesta v rozvoji cestovného ruchu.
7. 3. 2017Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Risks in the Context of Travel and Tourism (Impact of Terrorism in Tourism)
7. 3. 2017Slovensko očami zahraničných študentov
6. 3. 2017Beseda so zástupcami najväčšieho slovenské online kníhkupectva Martinus
6. 3. 2017Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Threats to the Safety in Sport Tourism
1. 3. 2017Prednáška na tému: Cena a jej úloha v marketingu cestovnej kancelárie
22. 2. 2017Prednáška "Management of risks connected to innovation activity of companies"
22. 2. 2017Prednáška "Le lien entre l'innovation et la compétitivité des entreprises"
21. 2. 2017Prednáška: Intercultural management: How to work with foreigners?
21. 2. 2017Prednáška "Innovation at the level of product development"
21. 2. 2017Verejná doprava vo vzťahu k ekonomike regiónu
21. 2. 2017Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Perspectives of Development of Sport Tourism
21. 2. 2017Univerzita a prax na spoločnej ceste
20. 2. 2017Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Health Tourism - the Concept, Form, Scope and Condition of its Development
20. 2. 2017Predstavenie CFA Institute University Recognition Program na Univerzite Mateja Bela in Banska Bystrica
17. 2. 2017Ekonomická fakulta oslavuje 40 rokov !
14. 2. 2017Ing. Bohumil Minarovič - Hostili sme svet
10. 2. 2017Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
10. 2. 2017Deň otvorených dverí na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade
10. 2. 2017Seminar Academica Turistica
10. 1. 2017Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 12. 1. 2017 | Aktualizoval: Divoková Ľuba