ZARADENIE na bakalársku štátnu skúšku - JÚN 2022

Zaradenie študentov na bakalárske štátne skúšky v mesiaci JÚN 2022 je zverejnené v priložených súboroch, v AiS2 ako aj na interntových stránkach jednotlivých smerových katedier.
 

CESTOVNÝ RUCH - BŠS 22. 6. 2022

EMP, BEM - BŠS 20. a 21. 6. 2022

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - BŠS 20. 6. 2022

TERITORIÁLNY MANAŽMENT - BŠS 21. 6. 2022

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT - BŠS 22. 6. 2022

MANAŽMENT Poprad - BŠS 20. a 22. 6. 2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia