Študentská zóna

V spolupráci s podnikom Pasell sme pre našich študentov zriadili Študentskú zónu, kde môžu tráviť voľný čas medzi vyučovacími blokmi prípravou na vyučovanie, štúdiom, alebo relaxom. K dispozícii tu je príjemné prostredie, PC, pripojenie na internet, oddychová zóna a knižnica systémom "Požičaj, prečítaj, vráť, prípadne vymeň :)".


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia