Festival Jar v nemeckom jazyku

Podujatie Jar v nemeckom jazyku sa prvý krát konalo v roku 2015. Jeho cieľom je predstaviť kultúru a reálie nemecky hovoriacich krajín a upriamiť pozornosť verejnosti na nemecký jazyk a užitočnosť jeho štúdia. Toto podujatie je podporované firmami STEFE, Slowiss a Farhof Art Club. Viac informácii nájdete v časti Aktivity katedry.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra