Študentská vedecká aktivita (ŠVA)

Milí študenti,

aj tento rok máte príležitosť zapojiť sa do Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA), ktorá sa uskutoční 15. apríla 2021 v online forme. V prílohe nájdete zoznam vypísaných tém pre sekciu Ekonomika a manažment podniku, avšak vaša iniciatíva a návrh vlastnej témy sú rovnako vítané.

Čo môžete získať účasťou na ŠVA? Predovšetkým cenné skúsenosti a možnosť prezentovať výsledky vlastnej tvorivej vedeckej práce prostredníctvom riešenia zaujímavých tém, okrem toho však môžete získať aj kredity (3, resp. 4 - v závislosti od stupňa štúdia), doplnkové body pre výberové konania na zahraničné študijné pobyty, doktorandské štúdium alebo k žiadosti o ubytovanie na internáte. Najlepšie práce budú odmenené aj formou motivačného štipendia.

V prípade vášho záujmu o konkrétnu tému oslovte príslušného vedúceho práce, s ďalšími otázkami sa môžete obrátiť aj na koordinátorku pre sekciu EMP Ing. Lenku Hvolkovú, PhD. (lenka.hvolkova@umb.sk). Informácie o ŠVA nájdete aj na nasledujúcom odkaze: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376

Prajeme vám veľa tvorivosti, inšpirácie a podnetných nápadov pri riešení jednotlivých tém,

členovia odboru EMP

SVA_pozvanka_2021.docx (3. 2. 2021 12:27:28)
SVA_priloha_2021.doc (3. 2. 2021 12:27:16)
témy ŠVA 2021.pdf (3. 2. 2021 12:26:47)
ŠVA 2017_Kriteriá hodnotenia práce.pdf (1. 2. 2017 13:37:19)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš