Študentská vedecká aktivita (ŠVA)

Milí študenti,

aj tento rok máte príležitosť zapojiť sa do Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA), ktorá sa uskutoční 16. apríla 2020. V prílohe nájdete zoznam vypísaných tém pre sekciu Ekonomika a manažment podniku, avšak vaša iniciatíva a návrh vlastnej témy sú rovnako vítané.

Čo môžete získať účasťou na ŠVA?

Predovšetkým cenné skúsenosti a možnosť prezentovať výsledky vlastnej tvorivej vedeckej práce prostredníctvom riešenia zaujímavých tém, okrem toho však môžete získať aj kredity, doplnkové body pre výberové konania na zahraničné študijné pobyty, doktorandské štúdium alebo k žiadosti o ubytovanie na internáte. Najlepšie práce budú odmenené aj formou motivačného štipendia.

V prípade vášho záujmu o konkrétnu tému oslovte príslušného vedúceho práce, s ďalšími otázkami sa môžete obrátiť aj na koordinátorku pre sekciu EMP Ing. Lenku Hvolkovú, PhD. (lenka.hvolkova@umb.sk).

Prajeme vám veľa tvorivosti, inšpirácie a podnetných nápadov pri riešení jednotlivých tém,

členovia odboru EMP

ŠVA - KEMP zoznam tém.docx (3. 2. 2020 11:13:04)
SVA_priloha_2020.doc (3. 2. 2020 11:12:59)
SVA_pozvanka_2020.docx (3. 2. 2020 11:12:54)
SVA_2020_plagat_A4.pdf (3. 2. 2020 11:12:49)
ŠVA 2017_Kriteriá hodnotenia práce.pdf (1. 2. 2017 13:37:19)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš