Rozvrh DrŠ

OZNAM

 

Z dôvodu zavedenia nových sprísnených opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva sa prerušuje prezenčná metóda výučby od 13. 10. 2020 až do odvolania pre všetky študijné programy a ročníky štúdia v dennej aj externej forme s miestom štúdia v Banskej Bystrici aj v Poprade. Výučba sa v tomto čase bude uskutočňovať dištančnou (online) metódou.

 

Rozvrh doktorandského štúdia na zimný semester 2020/2021   T U

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 11. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela