Rozvrh DrŠ

OZNAM

 

Z dôvodu zavedenia nových sprísnených opatrení a odporúčaní Ministerstva školstva sa prerušuje prezenčná metóda výučby od 13. 10. 2020 až do odvolania pre všetky študijné programy a ročníky štúdia v dennej aj externej forme s miestom štúdia v Banskej Bystrici aj v Poprade. Výučba sa v tomto čase bude uskutočňovať dištančnou (online) metódou.

 

Rozvrh doktorandského štúdia na letný semester 2020/2021: 

Deň

Dátum

Čas

Výmera

Predmet

 

Vyučujúci

Piatok

26.2.2021

10:00 - 13:00

4

Metodológia a etika vedeckej práce 2

 

prof. Gúčik

Piatok

5.3.2021

10:00 - 11:30

2

Metodológia a etika vedeckej práce 2

 

Ing. Kaščáková, RNDr. Nedelová

Piatok

5.3.2021

12:30 - 15:30

4

Makroekonómia 3

 

doc. Šuplata

Piatok

12.3.2021

10:00 - 13:00

4

Metodológia a etika vedeckej práce 2

 

PhDr. Kika

Piatok

19.3.2021

12:30 - 15:30

4

Makroekonómia 3

 

doc. Šuplata

Piatok

9.4.2021

12:30 - 15:30

4

Makroekonómia 3

 

doc. Šuplata

 

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 2. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid