Aktuálne oznamy

O konaní obhajob dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch bude zverejnená informácia najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 8. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela