Úvod > Ponuka >

CFA Institute Research Challenge

O čom je súťaž CFA Institute Research Challenge?
CFA Institute Research Challenge je každoročne organizovaná celosvetová súťaž univerzitných tímov, ktorá poskytuje študentom praktický a intenzívny tréning v oblasti finančnej analýzy a ohodnocovania spoločností verejne obchodovaných na finančných trhoch.


Ako súťaž prebieha?
Študenti pracujúci v tímoch analyzujú a oceňujú verejne obchodovanú spoločnosť z regiónu, v ktorom sa súťaž koná s možnosťou osobného stretnutia s top manažmentom tejto spoločnosti. Každý z tímov vypracuje investičný report vybranej spoločnosti s odporúčaním nakúpiť, predať alebo držať akciu spoločnosti a následne odprezentujú výsledky svojej analýzy porote zloženej z investičných profesionálov.
Súťaž pozostáva z niekoľkých kôl. V prvom lokálnom kole sa stretávajú tímy z univerzít, ktoré sa nachádzajú v jednom regióne (Česká republika a Slovensko), víťazný tím postupuje na regionálne (celoeurópske) finále a v prípade úspechu potom na celosvetové finále. CFA Society Czech republic zastrešuje a koordinuje lokálne kolo súťaže pre univerzity v Českej republike a na Slovensku. Pre viac informácií o zapojených univerzitách, predchádzajúcich víťazoch a ich prezentáciách či reportoch nájdete na tejto stránke.


Prečo by si sa do nej mal zapojiť aj ty?
Táto špeciálna súťaž ponúka študentom jedinečnú príležitosť aplikovať pri riešení reálnych problémov a zadaní z praxe to, čo sa počas štúdia naučili. Máte možnosť porovnať sa so študentmi ostatných univerzít a urobiť ten správny krok k naštartovaniu pracovnej kariéry a úspechu na pracovnom trhu ešte skôr, ako skončíte školu. Študenti našej fakulty sa do súťaže zapájajú aktívne už od roku 2015.
Pre viac informácií o CFA Institute Research Challenge kontaktuje univerzitného koordinátora doc. JUDr. Ing. Jána Šeba, PhD. alebo Michala Mešťana, University Outreach v CFA Society Czech republic.

Viac informácií o výbere tímu reprezentujúceho našu univerzite v nasledujúcom ročníku zverejníme čoskoro!


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2017 | Aktualizoval: Mešťan Michal