2016 Predvianočný večierok

Pri príležitosti zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2016 – 2017
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch pre seba a členov katedry predvianočný večierok.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš