Úvod > Ponuka >

Detský kútik pre deti zamestnancov a študentov

OZNAM Detský kútik Trpaslík (suterén hlavnej budovy Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch bývalej posilňovne, vpravo za copy-centrom) je v zimnom semestri 2018/2019 poskytovaný len priestor, tzn. bez dozoru. Rodič, ktorý je zamestnancom UMB si môže vypýtať kľúč na vrátnici využívať priestory detského kútika.

Ak chcete byť informovaní o zmenách, prosím, zašlite svoj e-mail so záujmom na zadobe@zadobe.sk. Nájdete nás aj na Facebook-u: https://www.facebook.com/detskecentrumtrpaslik 

Podmienky: 80 minút - vstupné = 2,5 €, každá ďalšia hodina 1€. V prípade, že dieťa ostane v kútiku s jedným z rodičov či s iným príbuzným, je využitie priestorov kútika bezplatné. Ostatné podmienky sa riadia prevádzkovým poriadkom v prílohe (iba cenník je zmenený a platia ceny uvedené na webe).

 

O Detskom kútiku Trpaslík

Detský kútik vznikol ako iniciatíva Zadobe s podporou Ekonomickej fakulty UMB.

V rámci projektu „Kam s dieťaťom, keď študujem?“ získalo OZ ZADOBE finančnú podporu od Nadácie pre deti Slovenska vo výške 1 500€ na vytvorenie detského kútika v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB. Celá myšlienka vznikla už v roku 2015 a reflektovala situácie z chodieb, kde študentky prebaľovali deti či z posluchárni, kde si študentky občas priviedli svoje ratolesti, pre ktoré bolo veľmi náročné obsedieť 80 minút. Pri vianočnom punči Eva Moštenická a Mária Murray Svidroňová prišli s nápadom, že fakulta je dosť veľká počtom študentom aj počtom zamestnancov a niečo ako detský kútik by mohla byť dobrá služba. Spravili si prieskum, 43 ľudí sa vyjadrilo, že by mali záujem aspoň raz v týždni využiť detský kútik na pár hodín denne a tak oslovili vedenie fakulty. Prodekanka Anna Vaňová pomohla presadiť myšlienku a začala sa pomerne dlhá cesta za získaním priestorov a financií.

Po takmer roku sa uvoľnili priestory posilňovne, ktorá nebola využívaná, stroje boli hrdzavé a nefunkčné. Z prostriedkov grantu sa zakúpili farby, tapety, koberec, police. „Bez dobrovoľníkov z radov učiteľov a študentov by sme neboli schopní zaplatiť z tej sumy všetky práce, preto sme veľmi vďační, že rodičov na fakulte nadchla táto myšlienka a priložili ruku k dielu. Takisto ďakujeme darcom, ktorí priniesli ďalší nábytok, hračky a knihy,“ uvádza Mária Murray Svidroňová, výkonná riaditeľka ZADOBE, autorka projektu detského centra, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka na EF UMB.

Detské centrum Trpaslík bolo uvedené do prevádzky príhovorom dekana Petra Krištofíka a pokrstené detským šampanským :) Na otvorení bolo 6 detí a okolo 20 učiteľov, ktorí si najskôr chceli pozrieť priestory a zoznámiť sa s podmienkami fungovania, aby od ďalšieho týždňa mohli prihlasovať svoje deti. „Deti sa rýchlo adaptovali v novom prostredí, nerušili ich reportéri a fotografi, myslím, že si to fakt užili. Dvaja drobčekovia nám dokonca plakali, keď ich rodičia brali z centra, tak sa im u nás páčilo“, hovoria Linda a Miška, koordinátorky centra.

Detský kútik v médiách.pdf (11. 4. 2017 14:31:03)
prevadzkovy poriadok_DC Trpaslik_EFUMB.pdf (13. 3. 2017 18:25:31)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 14. 11. 2018 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária