Popradský deň literatúry 2017

Dňa 4. 3. 2017 sa v Poprade uskutočnil prvý Popradský deň literatúry. Iniciátorkou a hlavnou koordinátorkou celého podujatia bola Ing. Lucia Bartková, PhD. z Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorý v Poprade pôsobí už 25 rokov. Išlo o "čitateľský maratón", v rámci ktorého prebehlo päť čítaní na piatich rôznych miestach v meste Poprad.

Prvým stanovišťom bola Podtatranská knižnica, pobočka na sídlisku Západ. Tu otvorila podujatie pani riaditeľka knižnice - Mg. Anna Balejová a 1. viceprimátor mesta Poprad - Igor Wzoš. Redaktor TV Poprad Marek Vaščura prečítal v knižnici úryvok z knihy Dany Hlavatej - Našej mame hrabe a pán Mikuláš Argalácz prečítal dve povesti o Poprade z vlastných kníh.

Druhým stanovišťom bolo kníhkupectvo Christiania, kde pán Dušan Kubáň z divadla Commedia prečítal dve knihy: Malý strom od Forresta Cartera a Ja nič, ja muzikant od Branislava Jobusa.

Tretím stanovišťom bol Inštitút manažérskych systémov EF UMB. Čítajúcim na IMS bola vedúca pracoviska Ing. Lucia Bartková, PhD. „Okrem svojej práce, v ktorej sa venujem predovšetkým manažovaniu a výučbe predmetov v oblasti marketingu, milujem svoju rodinu a zbožňujem knihy. Popradský deň literatúry je úžasná príležitosť spojiť všetky svoje záujmy v jednom – koordinujem a propagujem toto podujatie, budem na ňom čítať, a s detskou knihou mi pomôže syn Lukáš. Že som tak trochu environmentalista, čítať budem Muža, ktorý sadil stromy od Jeana Giona, a že je vo mne stále kúsok dieťaťa, tak aj Pipi Dlhú Pančuchu od Astrid Lindgrenovej.“

Poobede sa čítalo v cukrárni Malý princ, kde Mirizmá Kirkov čítala Adalbertov denník od Angely Nanetti a Rozprávky od Hermana Hesseho. Druhým čítajúcim bol Ján Martoň, ktorý prečítal až tri ukážky: od Pavla Hiraxa Baričáka, od Dušana Mitanu a ako bonus jednu vlastnú báseň.

Poprad´s literature day 2017

On 4th March 2017 the first Poprad´s literature day was held in Poprad. Its initiatress and main organizer was Ing. Lucia Bartková, PhD. who works at Institute of Managerial Systems of the Faculty of Economics of Matej Bel University, which offers university education in Poprad for 25 years. It concerned “readers´ marathon” within the frame of which five readings activities were held at different places in Poprad.

The first place was Podtatranska library – a branch in Zapad residential area. The event was opened by the director of the library - Mgr. Anna Balejová and 1st vice-mayor of Poprad - Igor Wzoš. Poprad TV redactor Marek Vaščura read a passage from the book by Dana Hlavatá - Našej mame hrabe and Mikuláš Argalácz read two legends which were written by himself and published in his books.

The second location was Christiania bookshop. Dušan Kubáň – an actor in Commedia read two books: Malý strom by Forresta Carter and Ja nič, ja muzikant by Branislav Jobus.

The third location was Institute of Managerial Systems of EF UMB. The head of the Institute – Ing. Lucia Bartková, PhD. was reader and interpreter. “Apart from my work in which I mainly focus on management and teaching subjects from the area of marketing, I love my family and I am keen on books. Poprad´s literature day is a fantastic opportunity to connect all my interests and hobbies into one – I coordinate and promote this event, I will read and present some books and my son Lukáš will help me with a book for children. Since I am a little bit environmentalist I will read a passage from Muž, ktorý sadil stromy by Jean Gion, and because there is still a piece of a child inside me I will also read Pipi Dlhá Pančucha by Astrid Lindgren.”

In the afternoon reading activities were held in Malý princ confectionary store. Mirizmá Kirkov was presenting Adalbertov denník by Angela Nanetti and Rozprávky by Herman Hesse. The second reader was Ján Martoň, who presented three passages written by Pavol Hirax Baričák, Dušan Mitana and as a bonus one of his own poems.

The last place was Martinus bookshop in Poprad, where Karolína Lojeková was reading Čarodejník z krajiny Oz by L. Frank Baum and Ja malkáč by Ľubo Dobrovoda. At the end of this successful event a toss was organized. Small awards were provided to the toss by all organizers including Poprad town.

Both – organizers and participants concluded that this event was very successful and they look forward to attend its second year.

Posledným stanovišťom bolo kníhkupectvo Martinus v Poprade, kde Karolína Lojeková prečítala Čarodejníka z krajiny Oz od L. Frank Bauma a Ja malkáč od Ľuba Dobrovodu. Celé čitateľské podujatie vyvrcholilo žrebovaním o ceny, ktoré venovali všetci organizátori vrátane mesta Poprad.

Všetci - organizátori aj účastníci - konštatovali, že podujatie bolo úspešné a tešia na budúci rok na jeho druhé pokračovanie.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana