Úvod > Verejnosť >

Horoklub ŠK UMB

Ak sa radi venujete turistickým aktivitám na území Slovenska máme pre Vás zaujímavú ponuku.
V rámci turistického členstva v Horoklube ŠK UMB a Klube slovenských turistov máte možnosť získať až 50% zľavy na vybraných horských chatách na ubytovanie (napr. Zbojnícka, Téryho, Chata na zelenom plese atď.) ako aj celoročné turistické poistenie na horách.

Výška schváleného členského na rok:
základný 10 € vrátane poistenia,
študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 6 € vrátane poistenia, deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane poistenia,

Viac informácií k registrácii a samotným zľavám získate na http://www.horoklub.sk/?turisticke-clenstvo-v-horoklube-v-ramci-clenstva-v-kst,119


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 27. 6. 2018 | Aktualizoval: Administrátor