Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Záujemcovia o PhD štúdium

Vážení potenciálni záujemcovia o doktorandské štúdium,

chceli by sme Vás touto cestou oboznámiť s možnosťou získania bližších infornácii o III. stupni (doktorandského) štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Dňa 30. apríla 2020 sa pre Vás uskutoční neformálny Deň otvorených dverí, na ktorom sa môžete dozvedieť dôležité informácie o III. stupni štúdia a budete mať taktiež možnosť pýtať sa na akékoľvek otázky s ním spojené. Udalosť Dňa otvorených dverí bude spojená s konaním sa doktorandskej konferencie Scientia Iuventa 2020, na ktorej ste všetci srdečne vítaní.

Presný program budeme aktualizovať.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 1. 2020 | Aktualizoval: Petra Cisková