ŠVA - Študentská Vedecká Aktivita

Študentská vedecká aktivita je medzinárodná študentská konferencia organizovaná Ekonomickou fakultou UMB, na ktorej študenti prezentujú svoje práce z oblasti ekonomických vied, spoločenských vied a z oblasti aplikácie kvantitatívnych metód a informatiky zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax.

 

Účelom konferencie je formou súťaže v rámci jednotlivých sekcií motivovať študentov, aby plne rozvinuli svoj potenciál a prejavili svoje analytické schopnosti, schopnosť samostatne a kreatívne myslieť, komunikovať a obhajovať vlastný názor.

 

Cieľom konferencie je zapojenie študentov do výskumnej činnosti, získanie nových podnetov pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax, s dôrazom na prezentáciu talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB ako aj študentov iných vysokých škôl a fakúlt.

SVA_priloha_2018.doc (31. 1. 2018 13:55:43)
SVA_pozvanka_2018.docx (31. 1. 2018 13:55:38)
Témy ŠVA 2018.docx (31. 1. 2018 13:45:48)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana